Xe Hino 51C-65389 vận chuyển hóa chất

Xe vận chuyển hóa chất 51C-65389 Loại xe Hino 3 chân đời 2014, 3 bồn nhựa, tại trọng 15 tấn, chuyên vận chuyển hóa chất. Một vài hình ảnh của xe.

Hiển Công

Ngày 10/26/2015
"

Xem thêm

Xe vận chuyển hóa chất 51C-65389

Loại xe Hino 3 chân đời 2014, 3 bồn nhựa, tại trọng 15 tấn, chuyên vận chuyển hóa chất. Một vài hình ảnh của xe.

0 Lời bình

Gửi Lời bình