Xe Hino 51C-65332 vận chuyển hóa chất

Xe vận chuyển hóa chất 51C-65332 Việt Hoa Phát đầu tư xe mới 51C-65332 loại 3 chân, tải trọng 15 tấn, xe 3 bồn nhựa. Chuyên vận chuyển hóa chất. Sau đây là một vài hình ảnh:

Hiển Công

Ngày 10/26/2015
"

Xem thêm

Xe vận chuyển hóa chất 51C-65332

Việt Hoa Phát đầu tư xe mới 51C-65332 loại 3 chân, tải trọng 15 tấn, xe 3 bồn nhựa. Chuyên vận chuyển hóa chất. Sau đây là một vài hình ảnh:

0 Lời bình

Gửi Lời bình