Rơmóc 51R-11419 vận chuyển hóa chất

Rơmóc 51R-11419 và bồn H9912999 vận chuyển hóa chất Loại rơmóc 3 trục, năm sản xuất 2015, tải trọng 33 tấn, bồn nhựa 23 m3, chuyên vận chuyển hóa chất. Một vài hình ảnh đi kèm:  

Hiển Công

Ngày 11/03/2015
"

Xem thêm

Rơmóc 51R-11419 và bồn H9912999 vận chuyển hóa chất

Loại rơmóc 3 trục, năm sản xuất 2015, tải trọng 33 tấn, bồn nhựa 23 m3, chuyên vận chuyển hóa chất. Một vài hình ảnh đi kèm:

 

0 Lời bình

Gửi Lời bình