Xe 57K-4407 chuyên vận chuyển hóa chất

Xe chuyên vận chuyển hóa chất 57K-4407. Loại xe tải trọng 17 tấn, bồn sắt chuyên vẩn chuyển hàng H2SO4 98%. Một vài hình ảnh:

Hiển Công

Ngày 11/09/2015
"

Xem thêm

Xe chuyên vận chuyển hóa chất 57K-4407.

Loại xe tải trọng 17 tấn, bồn sắt chuyên vẩn chuyển hàng H2SO4 98%. Một vài hình ảnh:

0 Lời bình

Gửi Lời bình