Việt Hoa Phát thay thế xe cũ và thêm xe mới

Công ty Cổ Phần Việt Hoa Phát thay thế xe cũ và thêm xe mới phục vụ dịch vụ vận chuyển NaOh 25-50%, HCl 30-36%, gồm xe bồn inox 316 và xe đầu kéo cont bồn nhựa, nhằm phục vụ mọi nhu cầu vận chuyển hóa chất nhóm 8

Hiển Công

Ngày 09/21/2019
"

Xem thêm

Công ty Cổ Phần Việt Hoa Phát thay thế xe cũ và thêm xe mới phục vụ dịch vụ vận chuyển NaOh 25-50%, HCl 30-36%, gồm xe bồn inox 316 và xe đầu kéo cont bồn nhựa.

Công ty bổ sung xe nhằm phục vụ mọi nhu cầu vận chuyển hóa chất nhóm 8. Nâng tổng số xe lên 36 xe.

Cảm ơn sự hợp tác và quan tâm của Quý khách hàng. Chúc anh em tài xế thượng lộ bình an trên đường vận chuyển.

Một vài hình ảnh đính kèm:

0 Lời bình

Gửi Lời bình