Thêm xe bồn vận chuyển hóa chất 11-2019.

Nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng về vận chuyển hóa chất mặt hàng NaOH 25-50%, và hàng Al2O3 6-8% loại xe 15 tấn.

Hiển Công

Ngày 11/08/2019
"

Xem thêm

Nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng về vận chuyển hóa chất mặt hàng NaOH 25-50%, và hàng Al2O3 6-8% loại xe 15 tấn. Công ty Việt Hoa Phát đầu tư thêm xe bồn Hino chuyên dụng đáp ứng và thêm lựa chọn cho khách hàng.

Xe đã tiến hành đăng ký giấy phép vận chuyển gồm: Giấy phép vận chuyển hàng nguy công nghiệp nguy hiểm, giấy phép kinh doanh vận tải (phù hiệu xe), kiểm định bồn.

Tài xế và phụ xe nhận xe, đã được huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm (nhóm 8) và huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật an toàn sử dụng hóa chất (nhóm 3). Chúc anh em tài xế phụ xe thượng lộ bình an.

Một vài hình ảnh xe:

0 Lời bình

Gửi Lời bình