Nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng về vận chuyển hóa chất mặt hàng NaOH 25-50%, và hàng Al2O3 6-8% loại xe 15 tấn. Công ty Việt Hoa Phát đầu tư thêm xe bồn Hino chuyên dụng đáp ứng và thêm lựa chọn cho...

Đọc thêm