Thêm xe vận chuyển H2SO4 98%

Để đảm bảo an toàn trong vận chuyển hóa chất H2SO4 98%, Công ty Cổ Phần Việt Hoa Phát thanh lý xe cũ, thêm xe mới vận chuyển để nâng cao chất lượng phục vụ.

Hiển Công

Ngày 02/27/2019
"

Xem thêm

– Để đảm bảo an toàn trong vận chuyển hóa chất H2SO4 98%, Công ty Cổ Phần Việt Hoa Phát thanh lý xe cũ, thêm xe mới vận chuyển để nâng cao chất lượng phục vụ. Cảm ơn Quý khách hàng đã đồng hành và sử dụng dịch vụ vận chuyển hóa chất của công ty chúng tôi.

– Một vài hình ảnh về xe mới 51D-45897 đã gắn bơm trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, bàn giao đầy đủ giấy phép, chứng chỉ tài xế phụ xe, chuẩn bị lăn bánh vận chuyển hóa chất:

0 Lời bình

Gửi Lời bình