Tất niên 2018

Tất niên 2018 rất nhiều phần quà hấp dẫn, tiếng cười và niềm vui không dứt. Năm nào Công ty Cổ Phần Việt Hoa Phát cũng duy trì tiệc tất niên. Chúc các anh em tài xế phụ xe an toàn trên đường vận chuyển.

Hiển Công

Ngày 03/01/2019
"

Xem thêm

– Bỗng dưng thấy nhớ tất ngày tất niên, đăng vài tấm hình cho anh em nhớ chung cho vui. Lưu trữ lại kỷ niệm.

– Tất niên 2018 đã qua, rất nhiều phần quà hấp dẫn, tiếng cười và niềm vui không dứt. Năm nào Công ty Cổ Phần Việt Hoa Phát cũng duy trì tiệc tất niên. Chúc các anh em tài xế phụ xe an toàn trên đường vận chuyển.

0 Lời bình

Gửi Lời bình