Bảo trì bảo dưỡng xe vận chuyển định kỳ

Như mọi năm các xe đếm km bảo trì bảo dưỡng , được kiểm tra và thay thế các phụ tùng cần thiết. Sơn lại nâng cao tính thẩm mỹ cho xe vận chuyển hàng hóa và hóa chất.

Hiển Công

Ngày 03/04/2019
"

Xem thêm

– Như mọi năm các xe đếm km bảo trì bảo dưỡng , được kiểm tra và thay thế các phụ tùng cần thiết. Sơn lại nâng cao tính thẩm mỹ cho xe vận chuyển hàng hóa và hóa chất. Một vài hình ảnh xe 51E-01583 chuyên vận chuyển hóa chất Ca(OH)2 20% và xe 51C-65332 xe 3 bồn chuyển vận chuyển hóa chất Javel, HCl…

– Chúc các anh em tài xế luôn được thượng lộ bình an, vạn sự như ý.

0 Lời bình

Gửi Lời bình