Tập huấn luyện bảo quản vận chuyển hóa chất nguy hiểm 2018

Như thường năm Việt Hoa Phát tiến hành tập huấn luyện an toàn trong sử dụng, sản xuất, kinh doanh, bảo quản vận chuyển hóa chất nguy hiểm. Lớp học được tổ chức tại bãi xe CN công ty Cổ Phần Việt Hoa PHát.

Hiển Công

Ngày 04/07/2018
"

Xem thêm

– Như thường năm Việt Hoa Phát tiến hành tập huấn luyện an toàn trong sử dụng, sản xuất, kinh doanh, bảo quản vận chuyển hóa chất nguy hiểm. Lớp học được tổ chức tại bãi xe CN công ty Cổ Phần Việt Hoa PHát.

– Lớp họ được thầy Đồng phụ trách là đại diện Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai. Cảm ơn thầy đã giúp anh em tài xế phụ xe hiểu rõ hơn về bảo quản vận chuyển hóa chất nguy hiểm.

– Mọi người học xong làm bài thi đạt và được cấp chứng chỉ. Một vài hình ảnh chụp bằng di động:

0 Lời bình

Gửi Lời bình