Tham gia lớp huấn luyện phòng ngừa ứng phó sự cố vận chuyển.

Hàng năm phía công ty Việt Hoa Phát phối hợp với Vũ Hoàng đều tổ chức khóa huấn luyện ứng phó các sự cố thường gặp trong quá trình vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.

Hiển Công

Ngày 01/13/2018
"

Xem thêm

– Như mọi năm phía công ty Việt Hoa Phát phối hợp với Vũ Hoàng đều tổ chức khóa huấn luyện ứng phó các sự cố thường gặp trong quá trình vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.

– Các nội dung chính trong khóa huấn luyện:

1. Nhận dạng và tác hại chất thải nguy hại.

2. Các quy định về vận chuyển xử lý chất thải nguy hại.

3. Danh mục chất thải nguy hại có trong nhà máy.

4. Mục đích của phòng ngừa ứng phó sự cố.

5. Ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất.

6. Quy trình ứng phó khẩn cấp khi xảy ra sự cố.

7. Quy trình ứng phó khẩn cấp khi xảy ra sự cố cháy nổ.

8. Quy trình ứng phó khi xảy ra sự cố tai nạn, tràn đổ chất thải nguy hại trên đường vận chuyển.

9. Quy trình ứng phó khi xảy ra tai nạn, tràn đổ chất thải nguy hại trong lúc xử lý tiêu hủy.

– Các tài xế phụ xe và các anh em công nhân nhà máy đi khá đông đủ. Sắp năm mới tết đến chúc các bác tài vững vàng tay lái luôn bình an.

 

0 Lời bình

Gửi Lời bình