Việt Hoa Phát thay thế các xe cũ vận chuyển hóa chất

Nhằm phục vụ tốt hơn cho khách hàng trong vấn đề vận chuyển hóa chất. Công ty đã đầu tư thêm 2 xe bồn 5 chân tải trọng 20-22 tấn và một đầu kéo tải trọng kéo theo 38 tấn.

Hiển Công

Ngày 12/06/2017
"

Xem thêm

– Vào cuối năm 2017 bên phía Công ty Việt Hoa Phát sẽ có 2 chiếc xe hết đời. Nên vào giữa năm 2017 bên công ty có triển khai tái đầu tư xe, để kịp thời đáp ứng nhu cầu của khác hàng.

– Với mục nhằm phục vụ tốt hơn cho khách hàng trong vấn đề vận chuyển hóa chất. Công ty đã đầu tư thêm 2 xe bồn 5 chân tải trọng 20-22 tấn và một đầu kéo tải trọng kéo theo 38 tấn.

– Chúc các bác tài nhận xe mới thượng lộ bình an và cảm ơn sự quan tâm hợp tác của Quý khách hàng.

0 Lời bình

Gửi Lời bình