Thêm xe đầu kéo vận chuyển hóa chất

- Công ty Việt Hoa Phát đầu tư số lượng đầu kéo để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu vận chuyển hóa chất của khách hàng. Sau 02 tháng khai thác 3 xe nhãn hiệu INTERNALTION, tình trạng 3 xe vận chuyển rất ổn định.

Hiển Công

Ngày 10/05/2017
"

Xem thêm

– Công ty Việt Hoa Phát đầu tư số lượng đầu kéo để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu vận chuyển hóa chất của khách hàng. Sau 02 tháng khai thác 3 xe nhãn hiệu INTERNALTION, tình trạng 3 xe vận chuyển rất ổn định.

– Loại xe được sản xuất tại Mỹ được nhập về Việt Nam với khối lượng cho phép kéo theo 38 tấn. Xe dùng vận chuyển hóa chất với khối lượng hàng hóa từ 20-30 tấn.

– Chúc các bác tài xe nhận xe mới thượng lộ bình anh và cảm ơn sự quan tâm hợp tác của Quý khách hàng.

  

0 Lời bình

Gửi Lời bình