Kiểm tra xe và bảo hộ lao động định kỳ

Hôm nay kiểm tra xe và bảo hộ lao động định kỳ các xe được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động:

Hiển Công

Ngày 07/09/2016
"

Xem thêm

Hôm nay kiểm tra xe và bảo hộ lao động định kỳ các xe được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động gồm:

– Nón bảo hộ

– Mặt nạ phòng độc

– Mặt Nạ kính

– Găng Tay Cao Su

– Áo chống hóa chất

– Giày bảo hộ

– Mắt kiếng

– Khẩu trang

Tài xế phụ xe rửa xe sạch sẽ làm vài hình ảnh cập nhật:

0 Lời bình

Gửi Lời bình