Sơ mi rơ móc xi téc chuyên vận chuyển hàng vôi bột

Sơ mi rơ móc xi téc chuyên dùng để vẫn chuyển hàng vôi bột, năm sản xuất 2015, thể tích 30 m3. Sau đây là một vài hình ảnh:

Hiển Công

Ngày 03/29/2016
"

Xem thêm

Sơ mi rơ móc xi téc chuyên dùng để vẫn chuyển hàng vôi bột, năm sản xuất 2015, thể tích 30 m3. Sau đây là một vài hình ảnh:

0 Lời bình

Gửi Lời bình