Khai trương trạm cân 80 tấn tại Long Thành.

Việt Hoa Phát lắp đặt trạm cân 80 tấn tại bãi xe Long Thành. Nhằm kiểm soát trọng lượng hàng hóa đúng tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn trong vận chuyển.

Hiển Công

Ngày 07/16/2016
"

Xem thêm

– Việt Hoa Phát lắp đặt trạm cân 80 tấn tại bãi xe Long Thành. Nhằm kiểm soát trọng lượng hàng hóa đúng tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn trong vận chuyển, tránh được tình trạng gây sụt lún, hỏng vỡ đường và giữ môi trường xanh sạch đẹp.

– Trạm cân được kiểm định Tổng Cục Đo Lường Chất Lượng Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ.

– Trạm cân phục vụ 24/7. Cùng một vài hình ảnh đi kèm.

0 Lời bình

Gửi Lời bình