Đồng phục Việt Hoa Phát tháng 05-2015

Năm 2015 Việt Hoa Phát đổi đồng phục mới, màu sắc tươi mới nổi trội. Mấy anh chị em ra chụp hình hơi bị xinh

Hiển Công

Ngày 07/10/2015
"

Xem thêm

Năm 2015 Việt Hoa Phát đổi đồng phục mới, màu sắc tươi mới nổi trội. Mấy anh chị em ra chụp hình hơi bị xinh, sau đây là vài tấm được chụp tại bãi xe Long Thành. Hình ảnh:

0 Lời bình

Gửi Lời bình